درگذشت سیاوش مظلومی پور

صفحه سیاوش مظلومی پور

تاریخ رویداد: 27 اسفند 1397 ش
ت ت ر: 11 رجب 1440 ق - 18 مارس 2019 م
محل رویداد: تهران تهران ایران
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


سیاوش مظلومی پور شب دوشنبه 27 اسفند در تهران درگذشت.


موارد مرتبط


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 3 آبان 1399, 19:43
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر