راهنمای بخش آرشیو نقد

در بخش آرشیو نقد اطلاعات مربوط به موارد ذیل فهرست و گردآوری میشود:
+ نقد مدیا (فیلم بلند، فیلم کوتاه، سریال و ...)
+ نقد عکس
+ نقد کتاب
+ و سایر موارد


توضیحات تکمیلی
ویرایش: نقدهای نوشته شده در منابع و مراجع دیگر که در سایت رنگین کمان منتشر میشوند، به صورت مختصر ویرایش میشوند. این ویرایش جهت گرفتن اشتباهات متن نقد نیست بلکه ساده کردن متن آن است با توجه به این موضوع که مخاطبین هدف این سایت که یک دایره المعارف و فرهنگ فارسی است قشرها و سنین مختلف جامعه هستند. این ویرایش فقط شامل موارد ذیل است:
+ افزودن یا حذف سه علامت: نقطه، ویرگول و سمی کالن
+ حذف حروف "ی" و "ک" عربی و جایگزینی با حروف "ی" و "ک" فارسی
+ حذف علامتهای: کسره - فتحه - ضمه - تنوین - سکون - همزه - تشدید - یای اضافه (ی)
+ یکسان سازی نگارش متن (به عنوان مثال: نمی شود به شکل نمیشود نوشته میشود)
+ رسمی کردن متن (به عنوان مثال: فیلمیست یا فیلمی ست به شکل فیلمی است نوشته میشود)


- کلمات اضافه شده به منظور روشن شدن متن در داخل علامت [ ] قرار خواهند گرفت.
- تمام نقدهای منتشر شده در سایت رنگین کمان عقیده شخصی نویسندگانش است و این سایت فقط آنها را از منابع و مراجع قید شده بازنشر میکند.


علامت سوال (؟) بعد از سال: این علامت سوال بلافاصله بعد از عدد سال به معنای این است که مشخص نیست سال، هجری شمسی است یا هجری قمری و یا میلادی.

علامت ش بعد از سال: به معنای هجری شمسی است.

علامت ق بعد از سال: به معنای هجری قمری است.

علامت م بعد از سال: به معنای میلادی است.

علامت ق م بعد از سال: به معنای قبل از میلاد مسیح است.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 25 دی 1398, 22:41
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت