درگذشت محسن حبیبی

موارد همنام درگذشت محسن حبیبی

صفحه محسن حبیبی

تاریخ رویداد: 14 اسفند 1398 ش
ت ت ر: 9 رجب 1441 ق - 4 مارس 2020 م
محل رویداد: تهران تهران ایران
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


آیت الله محسن حبیبی در تهران درگذشت. شیخ محسن حبیبی چند روز در بیمارستان چمران تهران (بیمارستان شهید دکتر چمران تهران) بستری بود.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 آبان 1399, 13:13
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر