تدفین محسن حبیبی (2)

صفحه محسن حبیبی (2)

تاریخ رویداد: 7 مهر 1399 ش
ت ت ر: 10 صفر 1442 ق - 28 سپتامبر 2020 م
محل رویداد: ایران
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


سید محسن حبیبی روز دوشنبه 7 مهر به خاک سپرده شد.


موارد مرتبط


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آبان 1399, 19:42
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر