راهنمای بخش اشخاص

در بخش اشخاص اطلاعات مربوط به موارد ذیل فهرست و گردآوری میشود:
+ رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، دادستان، قاضی و ...
+ و سایر موارد


توضیحات تکمیلی

ملاک فهرست و گردآوری اطلاعات اشخاص: با توجه به فارسی بودن این سایت، ملاک اولیه فهرست کردن و گردآوری اطلاعات اشخاص ایرانی است.

ملاک ملیت اشخاص: کشور محل تولد اشخاص ملاک ملیت آنها است حتی اگر در حال حاضر و به هر دلیلی (مانند: مهاجرت، پناهندگی، ترک کشور بعد از تولد و ...) در کشوری دیگر زندگی می کنند. به عبارت دیگر تبعیت اشخاص ملاک نیست. و همچنین اگر شخصی در کشوری به دنیا آمده باشد و پدر یا مادرش و یا هر دو آنها اهل یک کشور دیگر باشند، باز هم ملیت بر اساس محل تولد است و ملیت پدر و مادر ملاک نیست.

تاریخ تولد در ایران: با توجه به اینکه تاریخ شمسی در ایران از 11 فروردین 1304 ش رسمی شده است، اولین تاریخ تولد اشخاص ایرانی (طبق تعریف ملاک ملیت اشخاص در بند فوق) در این تاریخ و از این تاریخ به بعد؛ شمسی نوشته میشود و بعد قمری و میلادی. و از این تاریخ به قبل اول قمری و بعد شمسی و میلادی نوشته میشود.

تاریخ تولد در افغانستان: با توجه به اینکه تاریخ شمسی در افغانستان از 1301 ش رسمی شده است، اولین تاریخ تولد اشخاص افغانی (طبق تعریف ملاک ملیت اشخاص در بند فوق) در این تاریخ و از این تاریخ به بعد؛ شمسی نوشته میشود و بعد قمری و میلادی. و از این تاریخ به قبل اول قمری و بعد شمسی و میلادی نوشته میشود. همچنین در حال حاضر به دلیل نبود اسم در بخش اشخاص افغانی در مورد نوشتن نام ماههای این کشور که متفاوت با نام ماههای ایران است بعدا تصمیم گرفته خواهد شد.

تاریخ تولد در کشورهای عربی: هر کشوری که زبان رسمی و اول آن عربی باشد، اولین تاریخ تولد اشخاص آن که عرب به حساب می آیند (طبق تعریف ملاک ملیت اشخاص در بند فوق) ابتدا تاریخ قمری و بعد شمسی و میلادی نوشته میشود حتی اگر در آن کشور؛ تاریخ میلادی یا تقویم دیگری مرسوم باشد.

فهرست آثار: همیشه این امکان وجود دارد که این بخش ناقص باشد. تحقیق و گردآوری نام آثار و یا فعالیتهای اشخاص پیوسته در حال انجام است.

نوع فعالیت: ممکن است در این بخش بیش از یک فعالیت نوشته شده باشد. تمام فعالیتهایی که اشخاص در طول زندگی انجام داده باشند، در این بخش نوشته میشود. ممکن است در حال حاضر اشخاص به هر دلیلی (نداشتن وقت، بازنشستگی، کهولت سن، ممنوعیت فعالیت، معلولیت و ...) در حال انجام هیچ فعالیتی نباشند.

فعالیتهای زیر در سایت تگ نخواهد شد:
+ مولف، ویراستار
+ مدل، رقاص، سیاستمدار
+ تاجر، سرمایه دار، سرمایه گذار
+ دوبلور، مستندساز، مشاور رسانه ای
+ ملا، آخوند، علامه، شیخ، درویش، عارف، زاهد، صوفی
+ معلم، مدرس، دبیر، مشاور، کارشناس، سخنگو، معمار، پرستار
+ فرمانده، جانشین فرمانده، معاون، نائب رئیس، رئیس شورای شهر
+ رئیس، مدیر، مسئول، مدیر مسئول، مدیر عامل، مدیر کل، دبیر کل
+ سرمربی، مربی، داور، کاپیتان، موتور سوار، دوچرخه سوار، نجات غریق، غواص، یوگا کار، بیلیارد باز، بولینگ باز


عکس: در زمان ایجاد صفحه به نام اشخاص، و یا ویرایش آن صفحه؛ آخرین عکس باکیفیتی که از آنها موجود است در سایت منتشر میشود.

نویسنده: شخصی که کتاب می نویسد و کتابش منتشر شده باشد. همچنین شخصی که مقالات تخصصی اش در نشریات چاپ شده باشد.

دونده: شخصی که در یک یا چند رشته از رشته های دو و میدانی فعالیت داشته باشد. مانند: انواع دو، انواع پرش و انواع پرتاب

دکتر: شخصی که مدرک دکترای غیرپزشکی داشته باشد. (در بخش نوع فعالیت کلمه دکتر نوشته نمیشود و این توضیح فقط برای مشخص شدن تفاوت دو کلمه دکتر و پزشک در این سایت است.)

پزشک: شخصی که مدرک پزشکی داشته باشد در هر زمینه و در هر سطحی شامل عمومی، تخصص و فوق تخصص.

بدنساز: شخصی که در یک یا چند رشته از رشته های بدنسازی فعالیت داشته باشد. مانند: بدنسازی، فیتنس، Trx و ...

لغت نامه دهخدا: در بخش اشخاص، اگر نام مورد نظر در لغت نامه دهخدا موجود باشد و توسط خود او نوشته شده باشد؛ فقط آن بخشی که به همان شخص مربوط است، در بخش مشخص شده قید میشود.

سوابق (جوایز): هدف بخش سوابق بیشتر ثبت سوابق اجرایی است. بنابراین جایزه و سایر موارد (مانند نامزدی، حضور و ...) که در جشنواره، همایش، المپیاد، بزرگداشت و سایر مراسم؛ توسط افراد کسب میشود، جز امتیازات به حساب نمی آید (به جز مسابقات ورزشی) و در این بخش قید نمیشود.

سوابق (عضو): هدف بخش سوابق بیشتر ثبت سوابق اجرایی است. اما عضویت در گروه، انجمن، هیات علمی، هیات امنا، هیات موسس، هیات مدیره، شورا، شورای علمی و سایر تشکیلات، جز امتیازات به حساب نمی آید (به جز عضو تیم ملی و عضو هیات تحریریه) و در این بخش قید نمیشود. (همچنین رئیس، مدیر کل، مدیر مسئول، معاون، مشاور، بازرس و سایر سمتهای مشابه برخی فعالیتها مانند: هیات علمی، هیات امنا، هیات موسس، هیات مدیره، شورا، شورای علمی و ... هم، جز امتیازات به حساب نمی آید.)

سوابق (حامی): هدف بخش سوابق بیشتر ثبت سوابق اجرایی است. اما حمایت از شخص، گروه، حزب، حکومت و سایر موارد، جز امتیازات به حساب نمی آید (به جز حامی محیط زیست و حامی حیوانات) و در این بخش قید نمیشود.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 13:40
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت