شرکت هلدینگ شفا دارو

شرکت هلدینگ شفا دارو
نام: شرکت هلدینگ شفا دارو
نام انگلیسی: Shafa Daroo - Shafa Darou
سال ساخت: 1383 ش
کشور: تهران تهران ایران (دفتر مرکزی)


نقشه گوگل شرکت هلدینگ شفا دارو (دفتر مرکزی)


شرکتهای زیرمجموعه
شرکت پخش رازی
شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی
شرکت فوریتهای دارویی پخش رازی
شرکت دارویی اندیشه شفا طب
شرکت داروسازی اسوه
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی راموفارمین
شرکت داروسازی کیمیدارو


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1399, 18:55
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن