قلعه مریم

قلعه مریم

موارد همنام دیگر مریم

نام: قلعه مریم - قلعه شکربانو
نام انگلیسی: ؟
سال ساخت: ؟
قدمت: ؟
کشور: ایران


نقشه گوگل روستای قره بلاغ شیخ مراد


قلعه مریم در کرمانشاه - سرپل ذهاب - روستای قره بلاغ شیخ مراد - در سرچشمه رود قره بلاغ و بر روی یک تپه قرار دارد. قلعه از لاشه سنگ و ملات گچ ساخته شده است. به نظر میرسد قلعه شکربانو متعلق به دوره ساسانیان باشد و خسروپرویز آنرا برای شکر بانو، همسر خود ساخته باشد.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 24 دی 1398, 23:14
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن