مهدخت مهدوی فر

هستی مهدوی فر
شهرت: هستی مهدوی فر
نام اصلی: مهدخت مهدوی فر
نوع فعالیت: بازیگر - عکاس
مدرک: گرافیک
تاریخ و محل تولد: 21 آذر 1370 ش تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 22 آبان 1398, 15:38
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص