فرهاد حشمتی عقدایی

فرهاد آئیش
شهرت: فرهاد آئیش
نام اصلی: فرهاد حشمتی عقدایی
نوع فعالیت: بازیگر - کارگردان - بازیگردان - نمایشنامه نویس - عکاس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 27 شهریور 1331 ش تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 21 آذر 1398, 11:35
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص