المیرا دهقانی دولت آبادی

المیرا دهقانی
شهرت: المیرا دهقانی
شهرت انگلیسی: Elmira Dehghani
نام اصلی: المیرا دهقانی دولت آبادی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر - نوازنده
مدرک: کارشناسی ارشد صنایع غذایی - 2 دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 5 شهریور 1370 ش شیراز فارس ایران
ت ت ت: 16 صفر 1412 ق - 27 آگوست 1991 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1399, 12:53
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص