المیرا دهقانی دولت آبادی

المیرا دهقانی
شهرت: المیرا دهقانی
نام اصلی: المیرا دهقانی دولت آبادی
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: کارشناسی ارشد صنایع غذایی - دوره آموزش بازیگری در شیراز - دوره آموزش بازیگری در تالین استونی
تاریخ و محل تولد: 5 شهریور 1370 ش شیراز ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 4 آذر 1398, 17:56
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص