المیرا دهقانی دولت آبادی

المیرا دهقانی
شهرت: المیرا دهقانی
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: المیرا دهقانی دولت آبادی
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: کارشناسی ارشد صنایع غذایی - 2 دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 5 شهریور 1370 ش شیراز ایران
ت ت ت: 16 صفر 1412 ق - 27 آگوست 1991 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 20 دی 1398, 18:28
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص