الهام طهموری

الهام طهموری
نام: الهام طهموری
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: گرافیک - تئاتر
تاریخ و محل تولد: 15 فروردین 1367 ش اصفهان ایران
ت ت ت: 16 شعبان 1408 ق - 4 آوریل 1988 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 خرداد 1399, 11:46
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص