مهدی آریان نژاد

مهدی آریان نژاد
شهرت: مهدی آرین نژاد
نام اصلی: مهدی آریان نژاد
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1326 ش زنجان ایران
تاریخ و محل وفات: 23 آبان 1389 ش تهران ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1398, 19:32
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص