عبدالرضا آشتیانی

رضا آشتیانی
شهرت: رضا آشتیانی
نام اصلی: عبدالرضا آشتیانی
نوع فعالیت: بازیگر - تهیه کننده - مجری طرح - سرمایه گذار - جانشین مدیر تولید
مدرک: کاردانی راه و ساختمان - دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 21 آبان 1345 ش زرند ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1398, 22:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص