هاروتیون توروسیان

تونی آمادونی
شهرت: تونی آمادونی - تونی آماتونی
شهرت عربی: ؟
شهرت ارمنی: Թոնի Ամատունի
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: هاروتیون توروسیان
نام عربی: ؟
نام ارمنی: ؟
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر - کارگردان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: عراق
ت ت ت: ؟
تاریخ و محل وفات: ؟
ت ت و: 1370 ش
محل دفن: ؟


هاروتیون توروسیان در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مهر 1399, 20:53
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص