هاروتیون توروسیان

تونی آمادونی
شهرت: تونی آمادونی
نام اصلی: هاروتیون توروسیان
نوع فعالیت: بازیگر - کارگردان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1921 م عراق
تاریخ و محل وفات: 1991 م
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1398, 23:08
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص