نوشین حسین خانی

نوشین حسین خانی
شهرت: نوشین خانی
نام اصلی: نوشین حسین خانی
نوع فعالیت: بازیگر - مجری - برنامه ریز - طراح صحنه
مدرک: دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 1360 ش تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 آذر 1398, 11:48
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص