نوشین حسین خانی

نوشین خانی
شهرت: نوشین خانی
شهرت انگلیسی: Noushin Khani - Nooshin Khani
نام اصلی: نوشین حسین خانی
نام انگلیسی: Noushin Hosseinkhani - Nooshin Hosseinkhani
نوع فعالیت: بازیگر - مجری - برنامه ریز - طراح صحنه
مدرک: پرستاری - روانشناسی کودک - دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 1360 ش تهران ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 31 خرداد 1399, 11:53
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص