ساناز بیان

ساناز بیان
نام: ساناز بیان
نام انگلیسی: Sanaz Bayan
نوع فعالیت: نمایشنامه نویس - نویسنده - مترجم - کارگردان - مشاور کارگردان - بازیگر - طراح لباس فیلم - نقاش
مدرک: کارشناسی ادبیات نمایشی
تاریخ و محل تولد: 8 مرداد 1362 ش تهران تهران ایران
ت ت ت: 19 شوال 1403 ق - 30 جولای 1983 م


بازیگر
فیلم خواب است پروانه (1389)


کارگردان
فیلم تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه
تئاتر خوابهای خاموشی
تئاتر سایه روشن (1382)
تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه (1392)
تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه (1394)
نمایشنامه خوانی مرد بالشی (1395)
تئاتر آبی مایل به صورتی (1396)
تئاتر آبی مایل به صورتی (1398)


نمایشنامه
فیلم تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه
تئاتر خوابهای خاموشی
تئاتر سایه روشن (1382)
تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه (1392)
تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه (1394)
تئاتر هتلی ها (1394)
تئاتر مستند شلتر (1396)
تئاتر آبی مایل به صورتی (1396)
تئاتر آبی مایل به صورتی (1398)
نمایشنامه خوانی هتلی ها (1398)


مشاور کارگردان
تئاتر ترن (1395)


نویسنده
کتاب هتلی ها و عامدانه، عاشقانه، قاتلانه ...


طراح لباس
تئاتر دو لیتر در دو لیتر صلح (1391)
تئاتر دو لیتر در دو لیتر صلح (1393)


امور بین الملل
تئاتر دو لیتر در دو لیتر صلح (1393)


پژوهش
تئاتر آبی مایل به صورتی (1398)


سوابق
+ تدریس نمایشنامه نویسی


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1399, 12:36
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص