دالی علی صالح

دالی حداد

موارد همنام دالی

شهرت: دالی - دالی حداد
شهرت عربی: دالي - دالي حداد
شهرت انگلیسی: Dalli Haddad - Dalli Hadad - Dalli
نام اصلی: دالی علی صالح
نام عربی: دالي علي صالح
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: خواننده - بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 27 جمادی الثانی 1401 ق بصره بصره عراق
ت ت ت: 12 اردیبهشت 1360 ش - 2 می 1981 م


دالی علی صالح در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 12 مهر 1399, 19:09
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص