آنوشاوان هاروتیونیان

آنوش
شهرت: آنوش
شهرت ارمنی: Անուշ
شهرت انگلیسی: Aanoosh
نام اصلی: آنوشاوان هاروتیونیان
نام ارمنی: Անուշավան Հարութիւնեան
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: دیپلم
تاریخ و محل تولد: 1286 ش ارومیه ایران
ت ت ت: ؟
تاریخ و محل وفات: 1350 ش تهران ایران
ت ت و: ؟
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 16 دی 1398, 11:42
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص