آنوشاوان هاروتیونیان

آنوش
شهرت: آنوش
نام اصلی: آنوشاوان هاروتیونیان
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: دیپلم
تاریخ و محل تولد: 1286 ش ارومیه ایران
تاریخ و محل وفات: 1350 ش تهران ایران
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 آذر 1398, 18:13
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص