واهان آقامالیان

واهان آقامالیان
نام: واهان آقامالیان
نوع فعالیت: بازیگر - کارگردان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1268 ش شوشی شوروی
تاریخ و محل وفات: 1355 ش
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 آذر 1398, 18:20
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص