واهان آقامالیان

واهان آقامالیان
نام: واهان آقامالیان
نام روسی: ؟
نام ارمنی: Վահան Աղամալեան
نام انگلیسی: Vahan Aghamalian
نوع فعالیت: بازیگر - کارگردان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: شوشی شوروی
ت ت ت: 1268 ش
تاریخ و محل وفات: ؟
ت ت و: 1355 ش
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 31 خرداد 1399, 11:55
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص