واهان آقامالیان

واهان آقامالیان
نام: واهان آقامالیان
نام روسی: ؟
نام آذربایجانی: ؟
نام ارمنی: Վահան Աղամալեան
نام انگلیسی: Vahan Aghamalian
نوع فعالیت: بازیگر - کارگردان
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: شوشی شوروی (شوشی شوشی آذربایجان)
ت ت ت: 1268 ش
تاریخ و محل وفات: ؟
ت ت و: 1355 ش
محل دفن: ؟


واهان آقامالیان در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مهر 1399, 20:45
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص