احمد آقالو

احمد آقالو
نام: احمد آقالو
نوع فعالیت: بازیگر - سرپرست گویندگان - دوبلور - گوینده رادیو - درویش
مدرک: دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 9 مهر 1328 ش قزوین ایران
تاریخ و محل وفات: 3 آذر 1387 ش تهران ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 آذر 1398, 22:22
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص