حشمت الله آرمیده

حشمت آرمیده
شهرت: حشمت آرمیده
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: حشمت الله آرمیده
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1328 ش تهران تهران ایران
ت ت ت: ؟


حشمت الله آرمیده در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مهر 1399, 20:30
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص