حشمت الله آرمیده

حشمت آرمیده
شهرت: حشمت آرمیده
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: حشمت الله آرمیده
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1328 ش تهران ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 29 اردیبهشت 1399, 17:21
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص