حشمت الله آرمیده

حشمت آرمیده
شهرت: حشمت آرمیده
نام اصلی: حشمت الله آرمیده
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1328 ش تهران ایران


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 آذر 1398, 12:56
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص