حشمت الله آرمیده

حشمت آرمیده
شهرت: حشمت آرمیده
شهرت انگلیسی: ؟
نام اصلی: حشمت الله آرمیده
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1328 ش تهران ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 دی 1398, 19:33
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص