راهنمای بخش آرشیو خبر

در بخش آرشیو خبر اطلاعات مربوط به موارد ذیل فهرست و گردآوری میشود:
+ و سایر خبرها به زودی ...


توضیحات تکمیلی
ویرایش: اخبار منابع و مراجع دیگر که در سایت رنگین کمان منتشر میشوند، به صورت مختصر ویرایش میشوند. این ویرایش فقط شامل موارد ذیل است:
+ افزودن یا حذف سه علامت: نقطه، ویرگول و سمی کالن
+ حذف حروف "ی" و "ک" عربی و جایگزینی با حروف "ی" و "ک" فارسی
+ حذف علامتهای: کسره - فتحه - ضمه - تنوین - سکون - همزه - تشدید - یای اضافه (ی)
+ یکسان سازی نگارش متن (به عنوان مثال: نمی شود به شکل نمیشود نوشته میشود)
+ رسمی کردن متن (به عنوان مثال: اوست به شکل او است نوشته میشود)


- کلمات اضافه شده به منظور روشن شدن متن در داخل علامت [ ] قرار خواهند گرفت.
- سایت رنگین کمان اخبار مربوط به عناوین از پیش تعیین شده را از منابع و مراجع قید شده فقط بازنشر میکند و کلیه عواقب ناشی از درست یا غلط بودن آن اخبار، بر عهده منابع و مراجع قید شده است.


ملاک انتشار اخبار: در حال حاضر کلیه اتفاقاتی که فقط یک بار پیش می آید مانند: درگذشت، تشییع، تدفین و ...

علامت سوال (؟) بعد از سال: این علامت سوال بلافاصله بعد از عدد سال به معنای این است که مشخص نیست سال، هجری شمسی است یا هجری قمری و یا میلادی.

علامت ش بعد از سال: به معنای هجری شمسی است.

علامت ق بعد از سال: به معنای هجری قمری است.

علامت م بعد از سال: به معنای میلادی است.

ترتیب خبرهای منابع مختلف در صفحه: ترتیب خبرها بر اساس روز و ساعت انتشار خبر است، به عبارت دیگر هر منبعی زودتر خبر را منتشر کرده باشد در صدر صفحه قرار دارد.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 16 آذر 1398, 23:19
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت