راهنمای بخش آرشیو خبر

در بخش آرشیو خبر اطلاعات مربوط به موارد ذیل فهرست و گردآوری میشود:
+ و سایر خبرها ...


توضیحات تکمیلی

مهمترین نکته: معمولا در داخل متن اخبار منتشر شده نام آثار (شامل: کتاب، فیلم، سریال، تئاتر و ...) به همراه سال انتشار، و یا فعالیتها یا رویدادها و یا ... به همراه سال؛ نوشته شده اند. محققان توجه داشته باشند که تحقیق در مورد تک تک این اسامی و سالها برای منتشر کننده (سایت رنگین کمان) زمانبر و بسیار سخت است بنابراین فقط بازنشر شده اند [کما اینکه موارد بسیاری تصحیح میشوند]. اسامی و آثاری که در سایت یک صفحه به نام آنها موجود می باشد، به همان صفحه لینک میشوند پس می توان یکی از ملاکهای درستی این اسامی و سالها را همین لینک به صفحه مورد نظر دانست، چونکه صفحاتی که به صورت مجزا ایجاد شده اند با تحقیق و دقت بیشتری منتشر میشوند. همچنین با انتشار هر صفحه جدید متن بیشتر اخبار بررسی میشود و در صورت موجود بودن آن نام یا اثر به صفحه مربوطه لینک میشود و باز هم اگر در متن خبر اشتباهی رخ داده باشد تصحیح میشود.

ویرایش: اخبار منابع و مراجع دیگر که در سایت رنگین کمان منتشر میشوند، به صورت مختصر ویرایش میشوند. این ویرایش فقط شامل موارد ذیل است:
+ افزودن یا حذف سه علامت: نقطه، ویرگول و سمی کالن
+ حذف حروف "ی" و "ک" عربی و جایگزینی با حروف "ی" و "ک" فارسی
+ حذف علامتهای: کسره - فتحه - ضمه - تنوین - سکون - همزه - تشدید - یای اضافه (ی)
+ یکسان سازی نگارش متن (به عنوان مثال: نمی شود به شکل نمیشود نوشته میشود)
+ رسمی کردن متن (به عنوان مثال: اوست به شکل او است نوشته میشود)


- کلمات اضافه شده به منظور روشن شدن متن در داخل علامت [ ] قرار خواهند گرفت.
- سایت رنگین کمان اخبار مربوط به عناوین از پیش تعیین شده را از منابع و مراجع قید شده فقط بازنشر میکند و کلیه عواقب ناشی از درست یا غلط بودن آن اخبار، بر عهده منابع و مراجع قید شده است.


ملاک انتشار اخبار: در حال حاضر کلیه اتفاقاتی که فقط یک بار پیش می آید مانند: درگذشت، تشییع، تدفین و ...

ترتیب خبرهای منابع مختلف در صفحه: ترتیب خبرها بر اساس روز و ساعت انتشار خبر است، به عبارت دیگر هر منبعی زودتر خبر را منتشر کرده باشد در صدر صفحه قرار دارد.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 بهمن 1398, 19:10
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت