درگذشت نوشین تندسته

صفحه نوشین تندسته

تاریخ رویداد: 30 بهمن 1393 ش
ت ت ر: 29 ربیع الثانی 1436 ق - 19 فوریه 2015 م
محل رویداد: ایران
خبر در ایسنا (موجود نیست)
خبر در ایرنا (موجود نیست)


نوشین تندسته روز پنجشنبه 30 بهمن بر اثر بیماری از دنیا رفت. او بیماری خاصی داشت که به پلاکت ای خونش مربوط بود و به مرور پیشرفته و در نتیجه منجر به سکته مغزی شد، تا اینکه در بیمارستان درگذشت.


موارد مرتبط


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 شهریور 1399, 20:44
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  آرشیو خبر