شیرین آقارضا کاشی

شیرین آقارضا کاشی
شهرت: شیرین آقارضا - شیرین آقاکاشی
شهرت انگلیسی: Shirin Agha Kashi - Shirin Agha Reza
نام اصلی: شیرین آقارضا کاشی
نام انگلیسی: Shirin Agha Reza Kashi
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: تهران تهران ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر فیلم
روز مبادا (1393)
فروشنده (1394) عصمت
یک روز بخصوص (1395)
آذر (1395)
جاده قدیم (1396)
مارموز (1396)
ما همه با هم هستیم (1396)


بازیگر متفرقه
سریال هیات مدیره (1396)
سریال آنام (1396)
مستند درباره فروشنده (1397)
سریال بر سر دوراهی (1397)
سریال دنگ و فنگ روزگار (1397)
سریال رهایم نکن (1397)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1399, 12:23
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص