صفیه آقاجانی

صفا آقاجانی
شهرت: صفا آقاجانی
شهرت انگلیسی: Safa Aghajani
نام اصلی: صفیه آقاجانی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: دیپلم ادبیات فارسی
تاریخ و محل تولد: 1335 ش ارومیه آذربایجان غربی ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
تمام وسوسه های زمین (1368)
به همین سادگی (1386)
میگرن (1390)
گواهینامه (1390)
دو عروس (1394)


صفیه آقاجانی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مهر 1399, 19:51
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص