معصومه آقاجانی

معصومه آقاجانی
نام: معصومه آقاجانی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر - دوبلور
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 25 تیر 1338 ش ارومیه ایران
ت ت ت: 10 محرم 1379 ق - 17 جولای 1959 م


بازیگر
جاده عشق (1372)
توطئه (1374)
لژیون (1377)
از صمیم قلب (1379)
خانه ای در شن (1382)
مسیح (1384)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 14 دی 1398, 18:20
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص