ساره آرین

ساره آرین
نام: ساره آرین
نام انگلیسی: Sareh Aryan
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1360 ش تهران ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
فیلم آواز قو (1379) پرستو
سریال هزاران چشم (1380)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 31 خرداد 1399, 12:34
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص