رزا آرایش

رزا آرایش
نام: رزا آرایش
نام انگلیسی: Roza Arayesh
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: دوره آموزش بازیگری
تاریخ و محل تولد: 1346 ش تهران ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر
مسافر غریب (1372)
حرفه ای (1375)
جان سخت (1376)
نیمه پنهان (1380)
رای باز (1381)
آیه های زمینی (1382)
شام عروسی (1384)
تردید (1387) سرور


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 31 خرداد 1399, 12:35
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص