روژان آریامنش

روژان آریامنش
نام: روژان آریامنش
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: بازیگر - خواننده - نوازنده
مدرک: دوره آموزش موسیقی - دوره آموزش خوانندگی
تاریخ و محل تولد: 1375 ش تهران ایران
ت ت ت: ؟


بازیگر فیلم
غوغا (1381)
چشمان سیاه (1381)
نصف مال من، نصف مال تو (1385)
عاشق (1385)


بازیگر سریال
دردسر والدین (1380)
خوش رکاب (1381) (دختر آقا نقی)
معصومیت از دست رفته (1382)
او مثبت (1382)
رانت خوار کوچک (1382)
شکر تلخ (1386)
مختارنامه (1389)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 دی 1398, 19:20
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص