گوپیکا باشی

گوپیکا باشی
نام: گوپیکا باشی
نام هندی: ؟
نام انگلیسی: Gopika Bashi
نوع فعالیت: فعال حقوق زنان
مدرک: کارشناسی ارشد علوم، جامعه و توسعه (Science, Society and Development)
تاریخ و محل تولد: هندوستان
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 آذر 1399, 12:13
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص