زهرا عبدالمحمدی

زهرا عبدالمحمدی
نام: زهرا عبدالمحمدی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: خبرنگار
مدرک: دوره آموزش خبرنگاری
تاریخ و محل تولد: 1366 ش ایران
ت ت ت: ؟
تاریخ و محل وفات: 24 آذر 1398 ش ایران +
ت ت و: 18 ربیع الثانی 1441 ق - 15 دسامبر 2019 م
محل دفن: بهشت زهرا تهران ایران +


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 13 دی 1398, 18:24
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص