اوزلم تکین

اوزلم تکین
نام: اوزلم تکین
نام ترکیه ای: Özlem Tekin
نام انگلیسی: Ozlem Tekin
نوع فعالیت: بازیگر - خواننده
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 18 نوامبر 1971 م کالیفرنیا آمریکا
ت ت ت: 27 آبان 1350 ش - 29 رمضان 1391 ق


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 24 اسفند 1398, 11:54
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص