نسرین دنیل علوی

کارمل مور
شهرت: کارمل - کارمل مور - نسرین مور - نسرین علوی
شهرت انگلیسی: Nasrin Alavi - Nasrin Moore - Carmel Moore - Carmel
نام اصلی: نسرین دنیل علوی
نام انگلیسی: Nasrin Danielle Alavi
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 19 ژوئن 1985 م ایست بورن انگلستان
ت ت ت: 29 خرداد 1364 ش - 29 رمضان 1405 ق


بازیگر
Finishing the Game: The Search for a New Bruce Lee (2007) ... Carmel


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 31 خرداد 1399, 13:04
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص