کاتاژینا تیزکا

ناتالیا استار
شهرت: تیفانی پولانسکی - ناتالیا استار
شهرت لهستانی: Natalia Starr - Natalia Star - Tiffany Polanski
شهرت انگلیسی: Natalia Starr - Natalia Star - Tiffany Polanski
نام اصلی: کاتاژینا تیزکا
نام لهستانی: Katarzyna Tyszka
نام انگلیسی: Katarzyna Tyszka
نوع فعالیت: بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 22 مارس 1993 م اوستروف مازوویتسکا لهستان
ت ت ت: 2 فروردین 1372 ش - 28 رمضان 1413 ق


کاتاژینا تیزکا در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مهر 1399, 19:15
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص