دنیل ویکتور حداد

شهرت: دانی حداد - دنی حداد
شهرت عربی: داني حداد
شهرت انگلیسی: Dany Haddad - Dany Hadad
نام اصلی: دنیل ویکتور حداد
نام عربی: ؟
نام انگلیسی: Daniel Victor Haddad - Daniel Victor Hadad
نوع فعالیت: شمشیرباز
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 24 ربیع الاول 1380 ق لبنان
ت ت ت: 25 شهریور 1339 ش - 16 سپتامبر 1960 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 19:29
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص