تبلیغات

سایت رنگین کمان، یک سایت مستقل است و تا به حال (بیش از 6 سال) بدون تبلیغات به حیات خود ادامه داده است. در حال حاضر نیز مدیریت سایت تصمیم دارد تا جای ممکن از پذیرش تبلیغات خودداری کند. اما ممکن است سایت در آینده نزدیک به خاطر رفع هزینه های جاری اقدام به جذب آگهی به تعداد محدود نماید. در صورت راه اندازی بخش تبلیغات، شرایط آن نیز در اینجا قید خواهد شد.


موارد همنام


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 6 شهریور 1399, 19:28
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت