آلفرد گورنمان

آلفرد گورنمان
نام: آلفرد گورنمان - آلفرد گرنمان
نام آلمانی: Alfred Görnemann
نام انگلیسی: Alfred Görnemann
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1 سپتامبر 1877 م برلین برلین آلمان
ت ت ت: 10 شهریور 1256 ش
تاریخ و محل وفات: 11 اکتبر 1903 م درسدن زاکسن آلمان
ت ت و: 18 مهر 1282 ش - 19 رجب 1321 ق
محل دفن: برلین برلین آلمان


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 18:19
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص