ابراهیم ابراهیم زاده

سیروس ابراهیم زاده
شهرت: سیروس ابراهیم زاده
شهرت انگلیسی: Cyrus Ebrahimzadeh - Siroos Ebrahimzadeh
نام اصلی: ابراهیم ابراهیم زاده
نام انگلیسی: Ebrahim Ebrahimzadeh
نوع فعالیت: بازیگر - تهیه کننده - کارگردان هنری
مدرک: موسیقی - کارشناسی ارشد تئاتر - کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
تاریخ و محل تولد: 1316 ش اردبیل اردبیل ایران
ت ت ت: ؟


ابراهیم ابراهیم زاده در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 8 مهر 1399, 19:08
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص