بهرام ابراهیمی

بهرام ابراهیمی
نام: بهرام ابراهیمی
نام انگلیسی: Bahram Ebrahimi
نوع فعالیت: بازیگر - گوینده رادیو
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 1334 ش قم قم ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 18:18
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص