راهنمای بخش کلمات

در بخش کلمات اطلاعات مربوط به موارد ذیل فهرست و گردآوری میشود:
+ لغات و کلمات و اصطلاحات (فارسی، انگلیسی و ...) در کلیه زمینه ها
+ نامها (فارسی، عربی و ...)
+ و سایر موارد


توضیحات تکمیلی

لغت نامه دهخدا: در بخش کلمات، اگر کلمه یا لغت مورد نظر در لغت نامه دهخدا موجود باشد و توسط خود ایشان نوشته شده باشد؛ در بخش مشخص شده قید میشود. کلمات و لغاتی که بعد از درگذشت علی اکبر دهخدا همچنان به لغت نامه اضافه میشود در این سایت قید نخواهد شد.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 17 مهر 1399, 11:56
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت