احمد احمدپور (2)

موارد همنام دیگر احمد احمدپور

نام: احمد احمدپور
نام انگلیسی: Ahmad Ahmadpour - Ahmad Ahmadpoor
نوع فعالیت: نویسنده
مدرک: کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 30 تیر 1399, 17:48
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص