احمد احمدپور (2)

موارد همنام دیگر احمد احمدپور

نام: احمد احمدپور
نام انگلیسی: Ahmad Ahmadpour
نوع فعالیت: نویسنده
مدرک: کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 24 دی 1398, 19:00
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص