فائزه تسابت

فائزه تسابت
نام: فائزه تسابت
نام عربی: فايزة تسابت
نام انگلیسی: Faïza Tsabet
نوع فعالیت: والیبالیست
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 29 جمادی الثانی 1405 ق شلف شلف الجزایر
ت ت ت: 2 فروردین 1364 ش - 22 مارس 1985 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 13:40
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص