روستای خشحیران

روستای خشحیران
نام: روستای خشحیران - روستای خشه حیران
نام انگلیسی: Khasheh Heyran
جمعیت: 152 در 1385 ش - 61 در 1395 ش
قدمت: ؟
کشور: نمین اردبیل ایران


نقشه گوگل روستای خشحیران


روستای خشه حیران در شرق شهر نمین قرار دارد.


موارد همنام
؟


روستای خشحیران در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 12 تیر 1399, 12:11
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن