روستای آقایارلو

نام: روستای آقایارلو - روستای آقایارلی
نام انگلیسی: Aqa Yarli - Aqa Yarlu
جمعیت: 40 در 1385 ش - ؟ در 1395 ش
قدمت: ؟
کشور: نمین اردبیل ایران


نقشه گوگل روستای آقایارلو


روستای آقایارلی در شمال غربی ایران و نزدیک مرز کشور آذربایجان و همچنین در شمال غربی شهر نمین قرار دارد.


موارد همنام
؟


روستای آقایارلو در سایتهای دیگر


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 12 تیر 1399, 12:18
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن