رجب ابراهیمی کورعباسلو

رجب ابراهیمی

موارد همنام دیگر فرهاد

شهرت: فرهاد - فرهاد ابراهیمی - فرهاد ابراهیمی کورعباسلو
شهرت انگلیسی: Farhad Ebrahimi - Farhad
نام اصلی: رجب ابراهیمی کورعباسلو
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: شاعر - ترانه سرا - نویسنده
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: آبان 1314 ش روستای کورعباسلو ایران
ت ت ت: 1354 ق - 1935 م
تاریخ و محل وفات: 20 بهمن 1397 ش تهران ایران +
ت ت و: 3 جمادی الثانی 1440 ق - 9 فوریه 2019 م
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 29 اردیبهشت 1399, 12:49
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص