رجب ابراهیمی کورعباسلو

رجب ابراهیمی

موارد همنام فرهاد

شهرت: فرهاد - فرهاد ابراهیمی - فرهاد ابراهیمی کورعباسلو
شهرت انگلیسی: Farhad Ebrahimi Kour Abbaslou - Farhad Ebrahimi Kour Abasloo - Farhad Ebrahimi Koor Abbaslou - Farhad Ebrahimi Koor Abasloo - Farhad Ebrahimi - Farhad
نام اصلی: رجب ابراهیمی کورعباسلو
نام انگلیسی: Rajab Ebrahimi Kour Abbaslou - Rajab Ebrahimi Kour Abasloo - Rajab Ebrahimi Koor Abbaslou - Rajab Ebrahimi Koor Abasloo
نوع فعالیت: شاعر - ترانه سرا - نویسنده
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: آبان 1314 ش روستای کورعباسلو نیر اردبیل ایران
ت ت ت: 1354 ق - 1935 م
تاریخ و محل وفات: 20 بهمن 1397 ش تهران تهران ایران +
ت ت و: 3 جمادی الثانی 1440 ق - 9 فوریه 2019 م
محل دفن: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 13:34
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص