فاطمه صادقی (2)

فاطمه صادقی

موارد همنام فاطمه صادقی

نام: فاطمه صادقی
نام انگلیسی: Fatemeh Sadeghi
نوع فعالیت: فوتبالیست
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 8 مهر 1366 ش سنندج کردستان ایران
ت ت ت: 6 صفر 1408 ق - 30 سپتامبر 1987 م


فاطمه صادقی در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 مهر 1399, 08:59
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص