فاطمه صادقی (2)

فاطمه صادقی

موارد همنام دیگر فاطمه صادقی

نام: فاطمه صادقی
نام انگلیسی: Fatemeh Sadeghi
نوع فعالیت: فوتبالیست
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 8 مهر 1366 ش سنندج ایران
ت ت ت: 6 صفر 1408 ق - 30 سپتامبر 1987 م


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 تیر 1399, 13:05
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص