فاطمه صادقی دستاک

فاطمه صادقی

موارد همنام فاطمه صادقی

شهرت: فاطمه صادقی
شهرت انگلیسی: Fatemeh Sadeghi
نام اصلی: فاطمه صادقی دستاک
نام انگلیسی: Fatemeh Sadeghi Dastak
نوع فعالیت: کاراته کار
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: مهر 1378 ش تهران تهران ایران
ت ت ت: 1420 ق - اکتبر 1999 م


سوابق
+ عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران


فاطمه صادقی دستاک در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 مهر 1399, 08:56
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص