عبدالعلی علی عسگری

علی عسگری

موارد همنام دیگر علی عسگری

شهرت: علی عسگری - پدر تلویزیون دیجیتال ایران
شهرت انگلیسی: Ali Asgari
نام اصلی: عبدالعلی علی عسگری
نام انگلیسی: Abdolali Aliasgari
نوع فعالیت: نویسنده - مترجم
مدرک: کارشناسی مهندسی برق الکترونیک - کارشناسی ارشد مدیریت - دکترای مهندسی صنایع
تاریخ و محل تولد: 1337 ش دهق ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 تیر 1399, 18:32
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص