علی عسگری (2)

علی عسگری

موارد همنام دیگر علی عسگری

نام: علی عسگری
نام انگلیسی: Ali Asgari
نوع فعالیت: کارگردان - فیلمنامه نویس
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران
ت ت ت: ؟


کارگردان
ناپدید شدن (1396)


فیلمنامه نویس
ناپدید شدن (1396)


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 تیر 1399, 18:33
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص