اسما فواز اخرس

اسما اسد
شهرت: اسما اسد - اسما اخرس
شهرت عربی: أسماء الأسد - أسماء الأخرس
شهرت انگلیسی: Asma al-Akhras - Asma al-Assad
نام اصلی: اسما فواز اخرس
نام عربی: أسماء فواز الأخرس
نام انگلیسی: Asma Fawwaz al-Akhras
نوع فعالیت: ؟
مدرک: کارشناسی علوم کامپیوتر - کارشناسی ادبیات فرانسه
تاریخ و محل تولد: 11 آگوست 1975 م لندن انگلستان
ت ت ت: 20 مرداد 1354 ش - 3 شعبان 1395 ق


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 5 آذر 1399, 13:17
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص